Избройте окончанията за тези категории в биологичните таксони.?

Имам нужда от помощ!!Какво е:

суфикс за суперсемейство?

суфикс за семейство?суфикс за подсемейство?

какво означава синьо
Актуализация:

Някой знае ли суфикса за подсемейство?

Последният човек отдолу .. да, таксоните е таксономия. (Биологични таксони)

4 отговора

 • КалимецитаЛюбим отговор  Суперсемейство:

  За растенията: acea

  За животни: oidea  Семейство:

  За растенията: aceae

  За животни: idae

  Подсемейство:

  За растенията: oideae

  За животни: inae

  Източник (и): Международен кодекс на ботаническата номенклатура (ICBN) Международен кодекс на зоологическата номенклатура (ICZN)
 • CBRRider

  Дали таксони. отстоявам таксономия? (известна още като Linnean System)

  Мислех, че таксономията е биномиална номенклатура с рода и видовете?

  (напр. хората са Homosapiens)

 • литопман

  Семейство = aceae

  Подфам = oideae

 • Анонимен

  Lithopman по-горе е правилен.