Какво означава числото 10 в Библията и пророчески

Този номер се използва 242 пъти в Библията, а десетата дума се споменава 79 пъти. Десет е числото на съвършенството на човека. Мъжът има десет пръста на ръцете и на краката си. Старият слуга на Авраам взе със себе си десет камили, на път за земята Ревека, за да вземе жена за Исаак.След като пристигна там, Ревека донесе (вода) за всичките си камили. След това слугата му даде две гривни, които тежаха десет цикъла злато.

Майката и брат на Ребека искаха тя да остане с тях поне десет дни (Бит. 24:55), преди да замине за Исаак. Ребека обаче реши незабавно да напусне.венера секстилна венера синастрия

Какво означава 10 в Библията?

В тази красива история виждаме как белезите от номер десет се намират като число на редовното съвършенство. В притчата за десетте девици (Mt.25) числото десет представлява законното число, необходимо за еврейски брак. Ана беше стерилна преди раждането на Самуил; Съпругът й я утеши, като каза: Не съм ли по-добър от десет сина? (1 S.1: 8).Провизията на Соломон за един ден се състоеше от тридесет или три пъти по десет хора фино брашно и шестдесет или шест пъти десет хора брашно; десет тлъсти вола, двадесет или два пъти по десет вола трева и сто или десет пъти по десет овце и други (3 Царе 4:22).

В храма и в двореца на Соломон откриваме десетте навсякъде при измерванията на различните части на сградите (1 R. 6-7 и 2 Cr. 3-4). Десетте сина на Аман бяха обесени на бесилото (Естир 9:14).

Това служи като отлична интерпретация на стиха: Но тези, които принадлежат на Христос, са разпнали плътта със своите страсти и желания (Галатяни 5:24). Ако Хаман е тип плът, тогава десетте му сина представляват идеалното проявление на плътта в неговите страсти и похоти. Мъдростта укрепва мъдрите повече от десет могъщи мъже в един град (Еккл. 7:19). Не желаейки да бъде замърсен от храната на царя, Даниил попита главата на евнусите: Моля ви да изпитате слугите си в продължение на десет дни и да ни дадете зеленчуци за ядене и вода за пиене (Дан 1:12). ).Десет дни по-късно външният им вид беше по-добър и те бяха по-здрави от всички останали млади хора.

Десет прокажени бяха прочистени от Исус, но само един от тях се върна, за да му благодари. Тогава Исус го попита: Не са ли тези, които бяха очистени? А деветките къде са? (Лука 17:17). Беше спасен съвършен брой грешници; Колко похвали и благодарности се принасят на Господ?

Десет псалма започват с думата Алилуя (Пс 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Говорейки образно, те биха могли да бъдат възпявани от десетте прокажени, на които Господ е излекувал (Лука 17). Откупът на децата на Израел е еквивалентен на десет гери, като по този начин се признава както онова, което Бог твърди, така и това, което човек има отговорността да даде (Изх. 30: 12-16; Чис. 3:47). Десетте бунта на Израел срещу Бог в пустинята (Числа 14:22) бележат пълния провал на старото израелско поколение.Скинията се споменава десет пъти като скиния на свидетелството. Основите на светилището бяха в сто таланта сребро (10 × 10) (Изх. 38:27). Масите на скинията бяха дълги десет лакътя. В двора имаше десет ленени завеси и десет стълба от западната страна на двора (Изх. 26: 1; 26:16; 27:12).

На десет пъти Библията повтаря следните имена: 1. Авраам, Авраам (Бит. 22:11); 2. Яков, Яков (Бит. 46: 2); 3. Моисей, Мойсей (Изход 3: 4); 4. Самуил, Самуил (1 Царе 3:10); 5. Марта, Марта (Лука 10:41); 6. Симон, Симон (Лука 22:31); 7. Савел, Савел (Деяния 9: 4); 8. Господи, Господи (Мт.7: 21, 22; 25:11; Лука 6:46; 13:25); 9. Елои, Елои (Марк 15:34, Мт 27:46, Пс 22: 1); 10. Йерусалим, Йерусалим (Матей 23:37, Лука 13:34).

Значение и символика

Търсите ли информация за значението на номер 10 според заключенията, получени от нумерологията и кабализма? Ами продължете да четете, защото ние ви казваме всичко за този номер по-долу. Числото десет представлява пълнота, прецизност, виртуозност. С една дума: съвършенство.

Вече древните народи са броили на пръстите на ръцете си и, когато са достигнали десет, са групирали своите кратни.

Въпреки че първите, които използваха така наречената базова десетка в математиката, бяха египтяните, в питагорейската философия числото десет беше възприето като синоним на съвършенството, отнасящо се до Върховното същество.

По този начин тетрактите или триъгълната фигура, образувани от десет точки, класифицирани в четири реда (всяка с номерация от една до четири точки във всеки ред), е основен мистичен символ за питагорейската религия.

В момента, използвайки десетичната система, ние обикновено организираме всяка сметка в групи от по десет, свикнали да използваме пръстите на ръцете си.

В тарото числото десет е представено от прочутото Колело на късмета, което означава, че всеки завой дава нова възможност за живот.

Следователно значението на номер десет е свързано с висок капацитет за постигане на всичко, което се предлага от онези, които се идентифицират с него, поемайки всички рискове, които откриват по пътя си за постигане на целите си.

Тези хора ще направят всичко със сто процента усилия, или няма да направят нищо. Може да се каже, че нейната максима е всичко или нищо.

Математикът Лайбниц каза, че номер едно като символ на единството представлява Бог и че нулата представлява нищото, като по този начин стига до заключението, че Бог е създал Вселената от нищото.

В християнството числото десет се повтаря в безброй ситуации: десетте заповеди, десетте язви, които са поразили Египет ... Освен това десет са предците, които споделят Адам и Ной, а между Ной и Авраам има и десет.

За евреите йодът, който е равен на десет, е първата буква, която формира името на Бог. По същия начин в момента десет е установен като най-високата нота в обичайната скала между нула и 10, т.е. съвършенство.

Други много любопитни значения, които бихме могли да подчертаем, е значението на номер 1 и неговото значение в нумерологията, освен това можете да продължите да изследвате повече за числата и да откриете какво е значението на номер 2? В нашия цифров речник.

Номер 10 в любовта

Хората, свързани с този брой, са силни и решителни. Енергичен Много пъти харизматичен. И именно благодарение на тези положителни характеристики те обикновено успяват във всичко, което са си поставили за цел.

Понякога и поради онази част от личността, която ги води към всичко или нищо, те предпочитат да не завършват нещо, което са започнали и това се дължи именно на непреодолимия страх да не успеят да завършат нещо задоволително. Когато преодолеят този страх, десетте души стават непреодолими.

Факти за номер 10

Мечтите ни много често имат символично значение и могат да разкрият много за нас и нашата личност. Най-значимите сънища винаги включват тези, в които числата играят роля.

Така че числото 10 също е важен образ на мечтите. В съня можем да го видим като изписано число на лист хартия или на стена.

Понякога имаме и обект в десетократно изпълнение или повтаряме определено действие десет пъти подред.

уран в 1-ви дом

Но как точно се тълкува този символ на сънища? Какво означава числото 10 в съня?

По принцип числата в съня могат да представляват послание на подсъзнанието. В този случай те често се позовават на важни данни, които заплашват да забравят съответния човек. Може би близък човек скоро ще има рожден ден, на 10-ия следващия месец? Или има важна бизнес среща?

Сънуващият трябваше да започне бързо, след като се събуди, за да мисли за това как мечтаният номер десет иска да го нарече. Най-вероятно ще успее да запомни това след време. Освен това изписаното число 10 може да бъде символ на мечта за ново начало.

Може би е сънувала на лист хартия или е била резултат от уроците по математика и е стояла на черната дъска. След това съответният човек се пренастройва в живота и разработва нови планове за бъдещето си. Иска да се поучи от вече натрупания си опит.

Ако се види в съня десет пъти и един и същ обект пред себе си, това е знак, че волята му за промяна е резултат от предишния хаос в ежедневието. Сънуването израсна до последните различни въпроси над главата. Сега той се стреми да избегне това прекомерно търсене.

Ако, от друга страна, той повтаря нещо десет пъти насън, като цяло е вярно обратното: В този случай символът мечта номер 10 показва, че той иска да избяга от еднообразието, което е възникнало. Засегнатият човек желае повече разнообразие и предизвикателства за бъдещето си.

Обобщение

Десет е броят на двойната отговорност в посока на Бог и човека. Човекът беше отговорен пред закона да спазва десетте заповеди и да бъде свидетел на Бог.

Десет язви паднаха върху Египет и фараона в дните на Мойсей (Изх. 7:12). Вооз помоли десет мъже сред старейшините на града да служат като свидетели, че той е изкупителят на Рут (Rt 4: 2).

В Лука 19 десет слуги получиха десет мини от ръцете на своя господар, за да преговарят с тях. Един от тях даде десет пъти повече на мината, която му беше поверена и беше възнаграден с получаване на власт над десет града.