Какво означава числото 8 в Библията и пророчески

Този брой се споменава 80 пъти в Библията. На иврит е ‘Sh’moneh’ от корена ‘Shah’meyn’ да се напълнява, покрива с тлъстина, прелива. Като причастие това означава онзи, който е богат на сила. Като съществително това означава свръх изобилна плодовитост, масло и т.н. И като цифра е свръх изобилното число.Тъй като седемте бяха наречени така поради факта, че седмият ден е този на заключението или почивката; осмицата, както осмият ден, беше над това перфектно число и беше първата от нов период. Той представлява две числа в едно, първото и осмото.

Що се отнася до първия период, той представлява възкресението, тъй като старият ред на нещата е приключил, тогава се появява нов брой, който е типичен за живота след смъртта.Какво означава 8 в Библията?

Освен това, що се отнася до качеството на този възкресен живот, 8 = 7 + 1, това говори за нещо повече от перфектното. Ако наблюдаваме втория период след седем, тогава числото осем изразява новото, за разлика от старото, което сега е елиминирано, което показва, че предишната поредица е завършена.Това е печатът на новия пакт, на новото творение, характеризиращ ги по този начин. Накратко, числото осем е числото, особено свързано с възкресението и регенерацията и с началото на нова ера или ред.

Христос възкръсна от мъртвите първия ден от седмицата, който задължително беше осмият ден. Забележително е, че Библията съдържа записа на осем други индивидуални възкресения в допълнение към Господа и светиите. Когато земята беше покрита от потопа, Ной беше „осмият човек“ (2 Пд.2: 5), който стъпи на земята, за да започне нов ред на нещата. Осем души (1 Pd.3: 20), включително него, преминаха в новия регенериран свят. Тези осем души бяха спасени и възкресени в ковчега, който е тип Христос.

Обрязването на мъжки деца в Израел е сянка на истинското обрязване на сърцето, което не трябва да се прави ръчно, когато грешното плътско тяло се изхвърля от вас, в обрязването на Христос (Кл.2: 11). ). Мъжкото дете беше обрязано на осмия ден. По този начин осмицата е свързана с новото творение.Празникът на скиниите продължи осем дни (Лев 23:36). Самата партия продължи седем дни, но в седем беше добавена осма; и според левитския закон този ден винаги се спазваше като ден за почивка (Лев 23: 39).

912 ангелско число, което означава

Това тържество е вид радост и почивка на хилядолетието, когато Христос царува над цялата земя. Именно в последния ден от празника на шатрите Исус стана, като възкликна: Ако някой е жаден, ела при мен и пийни (Йоан 7:37). Този последен ден - осмият, беше като вид великият ден, защото в него те напуснаха магазините и се върнаха по домовете си.

По същия начин, след хилядолетието, временната слава ще бъде заменена от входа в новите небеса и новата земя; и ще започне вечният ден - великият ден - когато скинията на Бога ще бъде с хората и Бог, в Христос, ще бъде всичко във всичко.Вероятно с идеята за празника на шатрите Петър предложил на Господа на планината на Преображението да направи три шатри за Исус, Мойсей и Илия. Моисей и Илия не бяха показани в същия самолет като Исус. Христос, Царят, е несравним и несъмнено е преди всичко.

Това видение за Божието царство на Петър и неговите спътници се е случило на осмия (включително) ден след първото оповестяване на Христовите страдания (Лука 9:28). След осем дни (Йоан 20: 26) друг ученик, Тома, който все още се съмняваше, беше накаран да признае суверенитета на Исус.

В Стария завет има осем песни в допълнение към тези, съдържащи се в Псалмите (Изх. 15, Nm.21: 17; Dt.32; Jue.5; 2; S.22; Песента на песните; Is.5; Е .26). Тези осем песни чакат да бъдат изпети след възкресението, защото това ще се случи само когато унищожи смъртта завинаги (Ис. 25: 8).

духовно значение на жирафа

Значение и символика

Осем е влиянието, което изисква вечен баланс. (Лъжещата) осмица е символът на безкрайността, в китайската митология осмицата е броят на властта и парите.

Също така, Осмицата съдържа в себе си много сила, упоритост и издръжливост и много креативност.

Но това е и влиянието на депресията. Ако трите са леки и ефирни, осмицата е доста тежка и флегматична, със склонност към негативното. Не че хората с осем са нещастни хора, разбира се, но те са склонни да го правят по-лесно.

744 ангелско число, което означава

Осмицата съдържа висока степен на сух хумор или сарказъм с остър език. В любовта Осмицата е по-консервативна, всичко трябва да има своя ред - при което, разбира се, креативността, присъща на хората с Осмица, прави любовта приключение ... Вечното търсене на баланс както във външния, така и във вътрешния живот е тема, която придружава хората с осмица през целия им живот.

Вие сте логичен мислител, за вас решението трябва да се вземе последователно. Не е достатъчно само да се каже, че е така. Искате да знаете станциите, които преминават през решение. Имате бизнес усет и сте добър организатор. Имат творчески талант. Дори и да не използвате тази предразположеност, тя все още дреме във вътрешността ви, винаги готова да се събуди.

Имате сухо чувство за хумор, което може бързо да се превърне в сарказъм, ако се чувствате прекалено стресирани. Понякога виждате живота твърде черен и не можете да се убедите в противното. Тенденцията към негативното винаги е налице.

Номер 8 в любовта

Имате много творчески талант; трябва да прелее почти, ако не позволявате на житейските проблеми да ви потискат твърде много. Вие сте откровен логически мислител с остър като бръснач ум.

Ако обаче класифицирате само начина си на мислене като правилен, тогава можете да бъдете много стресиращи за своите ближни.

Ако не използвате тези силни качества на осемте добре за себе си, тогава можете напълно да се оттеглите от света и да се предадете на световната болка.

Факти за номер 8

Числото 8 означава началото. Той символизира прехода между небето и земята и написан хоризонтално, представлява безкрайност. Той се счита за брой на справедливостта и справедливостта. За католическата църква тя е символът на възкресението, символ на новия живот. 8-те говори за организацията, постоянството и контрола на енергията за производство на материални и духовни постижения.

Във Вавилон, Египет и Арабия 8 е числото на редупликацията, осветена на слънцето: 2 + 2 + 2: откъдето идва изображението на слънчевия диск, украсен с кръст с 8 рамена. Питагорейците наричат ​​числото 8 Великият Тетракис, считан е за знак на хармония, предпазливост и размисъл, представлява стабилност, солидарност и баланс. 8 е естественото число, което следва 7 и предхожда деветката.

Многоъгълникът от 8 страни се нарича осмоъгълник. 8-ми е шестият член от последователността на Фибоначи, след 5 и преди 13. Кубът има 8 върха. Октоподът има 8 пипала. Паякообразните са животни с 8 крака. Това е число на Лейланд, тъй като 22 + 22 = 8. 8 е атомният номер на кислорода. В компютъра 8 бита образуват 1 байт.

8-те представлява с двете преплетени змии на кадуцея, символ на баланса между антагонистичните сили.

синият цвят символизира

Той също така представлява вечната космическа база на регенерация и безкрайност. Ако го поставите хоризонтално, ще можете да представите символа на безкрайността. Шахматна дъска има размери 8 × 8 квадрата, което поражда своите 64 квадрата. В човешкото тяло 8 са костите на черепа: фронтална, две темпорални, две теменни, етмоидни и сфеноидни.

8 са костите на куклата. Писиформен, пирамидален, полулунен, закачен, голям, скафоиден, трапецовиден и трапецовиден. 8 са костите на ръката. Американският психолог и педагог, Хауърд Гарднър, професор в Харвардския университет, разработи своята Теория за множествената интелигентност и те са разделени на 8 типа: словесна лингвистична интелигентност; логико-математическа интелигентност; пространствена или визуална интелигентност; музикална интелигентност; кинестетична телесна интелигентност; Вътреличностна интелигентност; междуличностна интелигентност и естествена интелигентност. Резултат от изображението за Solomon Star

8-те присъства в Соломоновата звезда и е много важен символ в различни култури на Изтока. Атомите винаги се стремят да имат 8 валентни електрона; това е известно като правило на октета.

В музикалната скала осмата нота ще бъде същата като първата, но ще варира в зависимост от това дали е по-тежка или остра.

В космогоничния мистик от Средновековието 8-те съответстваха на небето на неподвижните звезди (Firmamento) и символизираха съвършенството на планетарните влияния - Движението на планетата през зодиака във времето и следователно влиянието му върху всеки човек в зависимост от неговият зодиакален знак-

Обобщение

Скорпионът е осмият знак на зодиака. Благодарение на перфектната си симетрия, числото 8 може да бъде поставено вертикално или хоризонтално, но когато се отрази в огледало, то ще се върне в първоначалната си форма.

Това симетрично съвършенство го кара да бъде в перфектен баланс, което е идеалната ситуация, според китайската астрология.

Според нумерологията, изследването на скритото значение на числата и практиката на гадаене, присвояване на число на всяка буква от азбуката и специално значение на всяко число, 8-те говори за организация, постоянство и контрол на енергията за производство на материални и духовни постижения . Символизира самодостатъчност, успех и твърдост на подходите.