Каква е разликата между MCP (Miniture Circuit Breaker) и MCCP (Moulded Case Circuit Breaker)?

2 отговора

 • смсЛюбим отговор

  MCB означава миниатюрен прекъсвач, докато MCCB означава прекъсвач с формован корпус.  По дефиниция MCB е относително малък прекъсвач, монтиран в потребителски модули и малки разпределителни табла. Обикновено се използва във вериги, които изтеглят малки количества ток (обикновено<40 A)

  MCCB са големи прекъсвачи, използвани главно за защита на индустриални двигатели и вериги, изтеглящи токове до 1000 А.  MCCB са големи както по физически размер, така и по текущи възможности за превключване.

 • Робърт  MCB е миниатюрен прекъсвач, който се управлява термично и използва за защита от къса верига в верига с малък ток в клонове на панелни панели за малки товари.

  Автоматичният прекъсвач на MCCB е отлят в корпус и се управлява термично за ток на претоварване и магнитна работа за незабавно изключване в състояние на късо съединение.

  под напрежение и под честота могат да бъдат вградени.  Обикновено се използва като автоматичен прекъсвач за големи натоварвания и за високи натоварвания.

  https://www.electrikals.com/