Какво означава числото 4 в Библията и пророчески

Всяко число има своето значение и символика в Библията и през цялата история. Съдбата номер 4 представлява квадрата и по този начин цялостта.В това число на живота са представени 4-те елемента, 4-те посоки, а също и 4-те сезона.

Хората с това фатално число се считат за много земни или земни.Характерът им се характеризира с висока работна етика и голяма ангажираност, което ги прави стълбовете на обществото.Освен тези основни характеристики, можем да намерим и много друга интересна информация за числото 4.

Така че, ако се интересувате от тях, нека разровим.

Какво означава 4 в Библията?

Този номер може да означава нещо, което напълно изпълнява целта си. Пример: Четирите земни ветрове са разрушителни сили, които идват от всички посоки по земята. (Откровение 7: 1, 21:16, Исая 11:12.) Книгата с числата изобразява пътуването на израилтяните след заминаването им от Синай до Източния бряг. Основни текстови комплекси са историята на скаутите (13 + 14), разказният кръг около Валаам (22-24) и утвърждаването на Исус Навиев като наследник на Мойсей (27, 12-23), срв. Втор 31). Най-важният единичен текст е т. Нар. Aaronic Blessing Num 6,24-26).Глави 1 + 2 започват с изброяване на израилтяните и разделянето на техните правила за лагери и скитания, откъдето идва и научното наименование на книгата. Нос. 3 + 4 описват модела и услугата на левитите.

Те се считат за подчинени на Ааронидите, те са назначени в служба на Бога като заместител на първоначалното човешко раждане, предназначено за Бог (вж. Също глави 8 + 18). Това показва по-голямо разделение между свещеници и хора, отколкото се съобщава по друг начин. Нос. 5 са изброени инструкции за съд на Бог по подозрение за прелюбодейство; Този текст има много лошо влияние върху християнското преследване на жени, наречени вещици. Нос. 6 е за Насираат, (временен) обет да се посвети изцяло на Бог, вж. Симсън Ри. 13.5.

В гл. 7, 12-те племенни принца принасят жертви за освещаването на олтара, кап. Тогава 8 описва освещаването на левитите. 9,1-14 е допълнение към инструкциите за Пасха, вж. Пример 12. Бр. 9: 15-23 описват облачната колона и светлината на огъня като знаци за израилтяните. В 10: 1-10 тръбите, които свирят за събиране, се подготвят да напуснат Синай.

какво означава дъжд в съняОсобеността на изобразяването на миграцията в пустинята Ch. 10-21 е, че тук са описани различни вътрешни конфликти на странстващите израилтяни. Те показват, че претенциите за авторитет на Мойсей и Аарон не са безспорни, тъй като вероятно е имало борби за власт в левитите (Rotte Korach: Korachites са били след 2:19, 20:19 гилдийска гилдия в храма, виж Пс 44- 49). Може да се предположи, че това отразява конфликтите от времето, когато изгнаният след изгнание Израел е трябвало да преосмисли вътрешната си конституция и достъпа си до Бог. Сравнете също отрицателната роля на Аарон в Ex 32.

Историята на гледача Валаам Кап. 22-24 вероятно е включен като единица в контекста. То показва как гледачът Валаам, нареден от моавския цар Балак, не е в състояние да прокълне Израел. YHWH прави проклятието благословия за него, без Валаам първоначално да знае какво се случва с него (магарето му обаче забелязва ангела на YHWH като мотив 1: 3). Самите пророчества са отчасти vaticinia ex eventu, те пророкуват нещо, което отдавна е изпълнено.

Те искат да направят историята на Израел разбираема по Божия заповед. В по-късния юдаизъм, особено третата и четвъртата благословия се считат за месиански пророчества. Изгряващата от Яков звезда (24:17) вероятно стои зад легендата за магьосника в Матей 2: 1-12.

В Дейр Алла в днешна Йордания през 1967 г. е намерен надпис, върху който се споменава провидец Валаам бен Беор.

Този текст включва и текстово зашиване на четирите оракула на Валаам в глава. 23 + 24 нататък; Датира от преди 700 г. пр. Н. Е.

Библейският разказ със сигурност сочи към този прочут гледач, за да се увеличи авторитетът на Пророка.

Но това също така става ясно, че библейският разказ трябва да е по-млад от надписа.

В по-късния юдаизъм, особено третата и четвъртата благословия на Валаам (24,5-9; 16-24) се разглеждат като месианско пророчество, което допълнително укрепва гръцкия превод (LXX). Звездата, посочена в 24:17, е фонът за разказа на магьосника в Mt 2,1ff.

С текстовете Бр. 31 + 32 вече започва темата за вземането на земя, изкуплението на последната част от обещанията, дадени в Битие. За историческия проблем с разказите за придобиване на земя вижте главата на тема Изход и името на държавата на Израел.

Значение и символика

Числото 4 е в нумерологията, свързано с планетата Уран. В теорията за окултните числа тази планета има връзка със слънцето и по този начин с числото 1. Уран е много специална и необикновена планета като цяло. Докато повечето планети обикновено се въртят около ос, която е почти перпендикулярна на еклиптиката, Уран е такъв, че се върти около ос, която е почти успоредна на еклиптиката.

Въпреки че само южният полюс на планетата е осветен от слънцето. Независимо от това, екваторът на Уран е по-горещ от полюсите си - дори по-горещ от Южния полюс. Точно това се отнася и за четирите. Тъй като той също така е склонен към много идиосинкратични възгледи. Четирима имат желанието да направят революция. Това може да бъде както положително, така и отрицателно. Така че може да се окаже, че четирима са активни като хуманитарен учен или техник, или също са активни в социалната или религиозната област.

Но те също могат да се ангажират с анархия или да се опитат да се борят срещу всяка власт, като яростно застъпват своя краен индивидуализъм. Но дори крайните индивидуалисти често са и позитивни, като художници, които имат доста странни възгледи.

Нито той самият, нито неговият ближен го улеснява за четиримата. Защото, въпреки че може бързо да се превърне в проблем в човешкото общество, понякога може да се случи така, че да се характеризира с понякога хумористична бързина.

Като цяло четирима са доста практични, надеждни и надеждни. Те се считат за много земни и никога не се отклоняват с поглед в облаците. Не е задължително четворка да бъде белязана от многостранен талант.

Той обаче е стабилен гражданин, който е готов да работи усилено. Във възгледите си и във връзка с парите той е доста консервативен. Но ако четиримата не харесват подхода на друг, той може да бъде упорит като магаре.

Номер 4 в любовта

Номер 4 е неутралното, медитативно състояние на това да бъдеш там, където си в момента. За да направите истински избор, е необходимо да присъствате в момента. Това ви освобождава от миналото и ви прави отворени за възможностите, които животът ви предлага.

Всеки път, когато се събудите в реалността на един момент, вие пресичате илюзията и чудото, което е решено в този момент, се разгръща. Ако присъствате напълно в момента, наистина можете да получите и да отговорите с цялото си същество. Програмираните ви реакции отпадат.

Въпреки че понякога се чувства несигурен, това е шанс да се освободите. Работи само ако поемате отговорност за всичко, което сте и правите.

Само тогава наистина имате свободен избор. С душата си като силна отправна точка вие чувствате силата да поемете всички предизвикателства, които животът ви предлага.

мечти за детството дом

Факти за номер 4

Нумерологията използва символния език на числата. Това се основава на принципа, че всяко число, всяка дата и всяко име могат да бъдат представени с нумерологичен базов номер 1-9.

Преди всичко номерът на раждането играе много важна роля, защото с него може да се определи номерът на съдбата, наричан още номер на живот.

Това число може да ви помогне да разберете по-добре себе си, за да можете да вземете съдбата си в свои ръце. Всеки, който знае своя съдбен номер, е в състояние да изложи силите си по-ясно и да вземе по-съзнателни решения в живота.

Съдбата номер 4 представлява квадрата и по този начин цялостта. В това число на живота са представени както 4-те елемента, 4-те посоки, така и 4-те сезона. Хората с това фатално число се считат за много земни и земни.

Характерът им се характеризира с висока работна етика и голяма ангажираност, което ги прави стълбовете на обществото.

В допълнение към номера на съдбата, пълната нумерологична интерпретация естествено включва и номера на името.

Числото 4 също така кара техните носители да проявяват по-голямо недоверие от много от своите събратя.

Обобщение

Номер 4 е за вземане на решения. Помислете за четири точки в пространството, които свързвате помежду си, за да създадете кръст.

Не веднъж в живота си стигате до кръстопът, където трябва да направите избор. Животът ви дава шанс да мислите за посоката, в която искате да тръгнете. Проблемите често са сигнал, че е необходима промяна.

Номер 4 ви моли да направите истински избор, който е в съответствие с желанието на вашата душа. Честен към себе си. Смеете ли да излезете от навика си и да поемете по нов път? Позволете несигурност и съмнение? Любовта ви показва директния път, който позволява на вашата светлина да блести.

Любовта върви ръка за ръка с истината. Тези два аспекта на номер 4 се осмеляват да поемат по тъмния кален път и също така да търсят слънчевия плаж. Любовта и истината обхващат проблемите, защото те сочат пътя към свободата. По време на неприятности трябва да бъдете честни със себе си.

Понякога не искаме да понасяме последиците от избора и отлагаме избора или се опитваме да го забравим. Но това не работи, в определен момент ще възникне подобна ситуация и трябва да се направи изборът.